สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 30 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 ธันวาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางฟ่งฉิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ  คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้นเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระองค์ทรงสมควร นับพระพร พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
ใคร่ครวญพระวจนะ : กาลาเทีย 6:9
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “เนหะมีย์ 5:14-19” คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจางฟ่งฉิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”
เทศนา : การเป็นแบบอย่างของเนหะมีย์ “เนหะมีย์ 5:14-19” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*