วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ มัทธิว 5:16 “ตะเกียงที่ส่องสว่าง”

ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง
เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

Q1 มี “ผลลัพธ์” 2 ประการ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนกับ “ตะเกียงที่ส่องสว่าง” คืออะไรบ้าง?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนกับ “ตะเกียงที่ส่องสว่าง” เขียนสิ่งเหล่านั้นออกมา และอธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหล่านั้น และมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับตะเกียงที่ส่องสว่างอีกครั้งหนึ่ง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 11-12         มัทธิว 26:1-25

Speak Your Mind

*