สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

สูจิบัตร 27 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  27 มกราคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณศศิรักษ์
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ดูป่าไม้ ธรรมชาติแสนงาม อย่าลืม ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าฯ สักวันหนึ่ง พักพิงในพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “วิวรณ์ 2:1-7” คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เมื่อผ่านโลกนี้”
เทศนา : “ร้อนรน แต่ขาดรัก”  “วิวรณ์ 2:1-7” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*