สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 3 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表二〇一九年二月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เต๋อเหลียง คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณโจวตู้เจียง คุณจางจ้านเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์โดยอำนาจความรักพระองค์  เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
ใคร่ครวญพระวจนะ : 1 ยอห์น 2:6
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ยอห์น 15:1-11”  คุณพรรณี/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Sing Joyful Praise
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เชื่อเถิดเท่านั้น”
เทศนา : เข้าสนิท  “ยอห์น 15:1-11”  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เหล่าทหารของพระคริสต์”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*