สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 3 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  3 มีนาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย คุณซือติ้งเสิ้น คุณหลี่ชิงชิงเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ ข้ายึดมั่นในคำสัญญา เชื่อและฟังคำ
ใคร่ครวญพระวจนะ : 2 ทิโมธี 3:16-17
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “สดุดี 119:33-48” คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Trust and Obey
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจางเฟิ่งฉิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”
เทศนา : พระคัมภีร์เท่านั้น อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รากฐานของคริสตจักรแท้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เนนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
การแสดง : ชั้นรวีฯ เด็ก
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*