วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ยากอบ 4:2-3 “ไม่ได้รับคำตอบ”

ท่านทั้งหลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน
ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน
ท่านไม่มีเพราะ (1) ท่านไม่ได้ขอ ท่านขอและไม่ได้รับ
เพราะ(2) ท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน

Q1 ยากอบบอกถึง “สาเหตุ” ที่ทำให้เรา “ไม่ได้รับคำตอบ” เมื่ออธิษฐานทูลกับพระเจ้าอย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” จากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การอธิษฐานทูลขอ” ต่อพระเจ้า สำหรับคำอธิษฐานที่ “คุณไม่มีคำตอบ” มาเป็นเวลานานอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 19-21   ลูกา 11:29-54

Speak Your Mind

*