วันจันทร์ที่ 15 เมษายน สดุดี 103:11-12 “ความรักมั่นคง & การให้อภัย”

เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด
ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น
ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด
พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น

Q1 “ฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด” และ “ตะวันออกไกลจากตะวันเท่าใด” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักมั่นคง” และ “การให้อภัย” ของพระเจ้าที่มีต่อเราที่เป็นผู้ที่เชื่อ และไว้วางใจในพระองค์อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ใช้เวลาทบทวนถึง “ความรักมั่นคง” และ “การให้อภัย” ของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของคุณ ใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 27-29   ลูกา 13:1-19

Speak Your Mind

*