สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

สูจิบัตร 7 เมษายน 2019

國語部程序表二〇一九年四月七日十時

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  7 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงรัตน์/คุณสมสิริ
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางจ้าน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง

เชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 18:2”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซูผู้งามเลิศ ไม้กางเขนโบราณ แล้วแต่พระองค์เจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ : “1 เปโตร 2:9”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “สดุดี 118:1-29” คุณดวงรัตน์/คุณสมสิริ
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Gentle Voice
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจางจ้าน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเยซูเปรียบดังศิลา”
เทศนา : ศิลาที่มีชีวิต “1 เปโตร 2:4-8” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ทรงเป็นศิลา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*