สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

สูจิบัตร 28 เมษายน 2019

國語部程序表二〇一九年四月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  28 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณวันดี
ทีมต้อนรับ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : อธิษฐานก่อน นามอัศจรรย์ สิ่งเดียว ขอตอบแทนพระคุณ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “โคโลสี 2:6-15” คุณสุมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่”
เทศนา : “ความเลวร้ายของโลกใบนี้?” “โรม 1:18-32” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พักพิงในพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*