วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ฮาบากุก 3:19 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลัง”

พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย**
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูง**ทั้งหลายของข้าพเจ้า

Q1 ผู้ฮาบากุกใช้ภาพของ “กวาง” มาอธิบายคำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า” อย่างไร? (ดู หมายเหตุ** ประกอบ)
Q2 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลัง” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ตีนกวางตัวเมีย** ตีนคู่หลังของกวางตัวเมียมีความสามารถที่จะย่ำลงบนรอยตีนคู่หน้าพอดีโดยไม่พลาดแม้แต่นิ้วเดียว
บนที่สูง** กวางสามารถตะกุยขึ้นที่สูงได้ ไม่ลื่นล้ม โดยสัตว์ที่กำลังตามล่ามันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 25-27     ยอห์น 9:1-23

Speak Your Mind

*