ค่ายคริสตจักรปี 2019

ค่ายคริสตจักร จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 และจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ที่ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี วิทยากร คือ อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อไปร่วมค่าย

Speak Your Mind

*