ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณหวางจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณฉวี่เต๋อเหลียง คุณจ้าวเวยฟง คุณโจวตู้เจียง คุณจางจ้าน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณพิชัย คุณจินตนาภรณ์ คุณอภิทาน คุณสุขุม

Speak Your Mind

*