วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม สดุดี 34:8 “พระเจ้าประเสริฐ”

ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ
@คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข

Q1 ทำไมพระเจ้าจึง “ประเสริฐ” ในสายตาของผู้เขียนสดุดี? (สังกตคำหลัง @”)
Q2 “พระเจ้าประเสริฐ” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “ความประเสริฐ” เหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 10-12            กิจการ 19:1-20

Speak Your Mind

*