สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 14 กรกฎาคม 2019

國語部程序表二〇一九年七月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  14 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณปิยะ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณวันดี
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าผจญทุกสิ่ง อธิษฐานก่อน เปิดดวงตา ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “ฟิลิปปี 4:4-14” คุณวรรณนิสา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณปิยะ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “นับพระพร”
เทศนา : “คำอธิษฐานของคนโรคเรื้อน II” “ลูกา 5:12-13” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พักพิงในพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*