สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

สูจิบัตร 18 สิงหาคม 2019

國語部程序表二〇一九年八月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  18 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณณิชา (ลูกปลา)
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : อธิษฐานก่อน นามอัศจรรย์ สิ่งเดียว ขอตอบแทนพระคุณ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “สดุดี 5:1-12” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “เมื่ออธิษฐาน”
เทศนา :  “เมื่อคริสตจักร​อธิษฐาน” “กิจการ 2:38-41” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พักพิงในพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*