วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม สดุดี 37:5 “มอบไว้กับพระองค์”

จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า
@วางใจในพระองค์ และพระองค์@จะทรงกระทำให้สำเร็จ

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีจึงหนุนใจให้เรามอบ “ทางของท่าน” (ชีวิตของเรา) ไว้กับพระเจ้า? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณจำเนื้อหาได้ อธิษฐานมอบชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า โดยเฉพาะในเรื่องที่คุณวิตกกังวล ไม่สบายใจ หรือไม่มีทางออก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 56-58        2 เธสะโลนิกา 2

Speak Your Mind

*