รายการวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)
ประชุมสมาชิก เพื่อรับรองรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทยและจีน วาระปี 2020-2021
ที่ห้องประชุมชั้น 1 หลังนมัสการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 31
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.30 น. ที่ห้อง 31

Speak Your Mind

*