รายการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2019

นมัสการรวมวันคริสตมาส เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. เวลา 17.30 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 19.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 20.00 น. ร้องเพลงคริสตมาสที่ Terminal 21

Speak Your Mind

*