วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:4-7 “ความรัก”

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา
ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย
ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

Q1 “ความรัก” ที่คุณมีต่อคนที่คุณรัก (พ่อ/แม่/พี่/น้อง/ลูก/ญาติ/เพื่อน/คนรัก) “เหมือน” หรือ “แตกต่าง” จากความรักที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถ “มีความรัก” แบบที่พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงได้? คุณจะจัดการกับอุปสรรคนั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 15-16       มัทธิว 27:1-26

Speak Your Mind

*