สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 22 มีนาคม 2020

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  22 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่นเชิญชวนนมัสการ“สดุดี 121:1-2”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “ดาเนียล 2:1-18”  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลง“ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา :  “ชีวิตแห่งการรับใช้ของดาเนียล II”   “ดาเนียล 2:1-18” นพ.ปรีดา / อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เชื่อและฟังคำ”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*