รายการวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2020

ประชุมอธิษฐาน (ออนไลน์) เวลา 9.30- น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

Speak Your Mind

*