วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม มาระโก 15:1-15 “เอาใจใคร”

มาระโกบทที่ 15 นำเสนอเหตุการณ์ในเช้าอีกวันหนึ่ง หลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกจับ โดยพระเยซูคริสต์ถูกนำมาสอบสวนต่อหน้าปีลาต ซึ่งปีลาตก็รู้สึกประหลาดใจที่คนยิวจับพระเยซูคริสต์มา และอยากที่จะให้ท่านตัดสินใจประหารชีวิต แต่ดูเหมือนว่าปีลาตพยายามที่จะช่วยพระเยซูคริสต์

Q1  ทำไมปีลาตจึงพยายามที่จะช่วยพระเยซูคริสต์? (ดูข้อ 4, 10, 14 ประกอบ)
Q2  สุดท้ายปีลาตก็ทำตามที่ประชาชนต้องการ แทนความถูกต้อง เพียงเพื่อจะ “เอาใจ” ประชาชน (ข้อ 15) ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่พระเยซูเลือกที่จะทำเมื่อพระองค์ต้องอธิษฐานในสวนเกทเสมานีที่ว่า    “อับบาพระบิดาเจ้าข้า พระองค์อาจทรงกระทำสิ่งทั้งปวงได้ ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” ทบทวนชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเพื่อ “เอาใจมนุษย์” หรือ ให้เป็นไป “ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

Speak Your Mind

*