วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม มาระโก 15:16-32 “ต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์”

หลังจากที่ปีลาตไม่สามารถทักท้วงประชาชนได้ จึงยอมทำตามที่ประชาชนเรียกร้อง สั่งให้นำตัวพระเยซูคริสต์ไปตรึงที่กางเขน ซึ่งเป็นวิธีการสำหรับนักโทษที่ทำผิดร้ายแรง ก่อนที่ทหารจะนำตัวพระเยซูคริสต์ไปตรึงที่ไม้กางเขน พวกเขาล้อเลียนพระเยซูคริสต์ด้วยการทำมงกุฎหนามให้สวมใส่ สวมผ้าคลุมสีม่วง โบยตีพระองค์ แล้วคุกเข่าสรรเสริญ ท้ายสุดได้นำพระเยซูคริสต์ไปตรึงระหว่างนักโทษฉกรรจ์ 2 คน โดยพระเยซูคริสต์ถูกตรึงเมื่อเวลา 9 โมงเช้า แถมพระองค์ยังถูกถากถางด้วยคำพูดมากมายทั้งจากทหาร ประชาชน มหาปุโรหิต ธรรมาจารย์ รวมถึงโจรบนไม้กางเขนด้วย

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูคริสต์จึงไม่โต้ตอบ หรือแก้ข้อกล่าวหาใดๆ เลย? (ดู 1 เปโตร 2:23-24 ประกอบ)
Q2  “ต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์” (ข้อ 28) ทำให้เรารู้ว่า การตรึงที่กางเขนเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า พระเจ้าก็มีแผนการสำหรับชีวิตของคุณเช่นกัน คุณคิดว่า พระเจ้าอยากเห็นอะไรสำเร็จในชีวิตของคุณ

Speak Your Mind

*