วันอังคารที่ 31 มีนาคม มาระโก 15:33-41 “บนไม้กางเขน”

พระเยซูคริสต์ถูกตรึงอยู่บนกางเขนเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมง) ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ โดยท้องฟ้าได้มืดครึ้มตั้งแต่เวลาเที่ยง และบรรดาผู้คนที่รักพระเยซูคริสต์ยืนอยู่ในบริเวณนั้น โดยเฉพาะบรรดาผู้หญิงที่เคยติดตามและปรนนิบัติพระเยซูคริสต์ (ข้อ 41)

Q1  ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนม์มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
Q2  ลองยืนกางแขนสัก 5 นาทีเพื่อจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น เพื่อจะเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนยาวนานถึง 6 ชั่วโมง คุณรู้ไหมว่า พระองค์ทรงยอมทนทุกข์ทรมานขนาดนี้เพื่อคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดของคุณที่มีผ่านมาทางพระเยซูคริสต์

Speak Your Mind

*