วันอังคารที่ 7 เมษายน 1 เปโตร 1:16 “จงบริสุทธิ์”

ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า
“ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

Q1 ทำไมคริสเตียนจะต้องมี “ชีวิตที่บริสุทธิ์”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ”)
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่บริสุทธิ์” เพื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 7-9       ลูกา 9:18-36

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน ยากอบ 1:12 “การทดลองใจ”

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็@เป็นสุข
เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว @เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

Q1 คนที่สามารถ “อดทน” ต่อ “การทดลองใจ” (ไม่กระทำตามใจตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่องความผิดบาป) จะได้รับ “ผลลัพธ์” 2 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “การทดลองใจ” ในเรื่องใดอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการต่อสู้กับการทดลองใจเหล่านั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 4-6       ลูกา 9:1-17

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน เศคาริยาห์ 1:4 “กลับมาหาเรา”

อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า
ซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะคนก่อนๆ ร้องบอกเขาว่า
‘พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า @จงหันกลับเสียจากทางชั่วของเจ้า
@และจากการกระทำที่ชั่วของเจ้าเถิด’
พระเจ้าตรัสว่า @แต่เขาไม่ได้ยินและมิได้ฟังเรา

Q1 ทำไมเศคาริยาห์จึงบอกคนอิสราเอลว่า “อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 เมื่อคุณอ่านประโยคที่ว่า “แต่เขา (คุณ) ไม่ได้ยินและมิได้ฟังเรา” พระเจ้ากำลังเตือนสติคุณในเรื่องใด? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะ “กลับมาหาพระเจ้า”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 1-3       ลูกา 8:26-56

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (1) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (2) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (3) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (4) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (5) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (6) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย และทั่วโลกในเวลานี้ มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมาก ขอพระเจ้าทรงเมตตา ประทานสติปัญญาให้กับคณะรัฐบาลทั่วโลก ในการดูแลจัดการทั้งการป้องกัน การรักษา เพื่อจะลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ และลดจำนวนผู้เสียชีวิต [Read more…]

รายการวัน10 เม.ย. และ 12 เม.ย. 2020

– นมัสการรวมวันศุกร์ประเสริฐ (วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2020)– (นมัสการออนไลน์) เวลา 19.00 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official; Line Group: GBC Worship Live Channel และ FB Group: Grace Baptist Church Bangkok
– นมัสการรวม วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2020 – (นมัสการออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official; Line Group: GBC Worship Live Channel และ FB Group: Grace Baptist Church Bangkok