วันพุธที่ 8 กรกฎาคม อิสยาห์ 65:24 “เราจะ….”

“ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง”

Q1 คำว่า “ก่อนที่” “ขณะที่” และ “จะตอบ” “จะฟัง” ช่วยให้คุณ “รู้จักพระเจ้า” มากขึ้นอย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานมอบ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ที่คุณมีในชีวิตไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 36-37            กิจการ 15:22-41

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม สุภาษิต 18:24 “เพื่อน”

มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน
แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง

Q1 คุณเป็นเพื่อนแบบ “แสร้งทำเป็นเพื่อน” หรือ “ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” ในสายตาของเพื่อนๆ?
Q2 คุณจะ “เป็นเพื่อน” แบบ “ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” ต่อผู้อื่นได้อย่างไร? และคุณจะ “มีเพื่อน” แบบ “ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” มากขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 34-35            กิจการ 15:1-21

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ฟีลิปปี 2:12 “ต่อหน้า & ลับหลัง”

เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้า เมื่อท่านเชื่อฟัง@ทุกเวลาฉันใด
ท่านทั้งหลาย@จงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอด
@ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้น มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น
แต่@จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้น ในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย

Q1 “การเชื่อฟัง” เกี่ยวข้องกับ “การประพฤติ” ของคริสเตียนทั้ง “ต่อหน้าคนอื่น” และ “ลับหลังคนอื่น” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งช้าๆ 2-3 รอบ คุณดำเนินชีวิตแบบ “หน้าไหว้หลังหลอก”* หรือเปล่า? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: “หน้าไหว้หลังหลอก”* ความหมาย สำนวนนี้หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกขณะอยู่ต่อหน้าจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง (ดี) แต่พอลับหลังไปแล้วจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง (ไม่ดี)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 32-33         กิจการ 14

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 3:16-17 “เป็นประโยชน์”

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ใน@การสอน
@การตักเตือนว่ากล่าว @การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี
และ@การอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะ@กระทำการดีทุกอย่าง

Q1 พระวจนะของพระเจ้า “เป็นประโยชน์” ในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างน้อย 5 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณได้อย่างไร

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 30-31            กิจการ 13:26-52

รายการวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official