รายการวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2020

วีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Officia

รายการวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย (ออนไลน์) เวลา 9.15-.45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2020

ประชุมอธิษฐาน (ออนไลน์) เวลา 9.30- น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official