รายการวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 2020

งดรวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2020 ทางช่อง YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น. (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)

รายการสัปดาห์หน้า

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2020 งดรวีวารศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. อธิษฐานรวม30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. ประชุมสมาชิก เพื่อรับรองงบฯ ปี 2021 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม

รายการวันเสาร์ที่ 24 ต.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น.  (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)

รายการวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น. (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)
ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงงบฯ ปี 2021 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม

รายการวันเสาร์ที่ 10 ต.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น. (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 12.15 น. ที่ห้อง 31