หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
 2. การติดต่อทาบทามกรรมการดำเนินงานทั้งภาคภาษาจีน และไทย เพื่อเข้ามาทำหน้าที่สำหรับปี 2011-2012  รวมถึงการจัดทำแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2011
 3. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน เนื่องจากจะมีมัคนายกหมดวาระ ขอพระเจ้าทรงประทานคนงานของพระองค์ที่จะเข้ามีส่วนร่วมรับใช้ในบทบาทนี้ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ชีวิตของสมาชิกทุกๆ คนที่จะเอาจริง เอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับ
  พระเจ้าทุกๆ วัน
 2. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีนที่จะทำตามแผนงานที่วางไว้สำหรับครึ่งปีหลัง
 3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาจีน (4 กลุ่มเซล) ภาคภาษาไทย (5 กลุ่มเซล) ที่จะเป็นที่ทุกๆ คนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มแต่ละกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ในครึ่งปีหลัง ที่จะสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ และไปถึงเป้าหมายปี 2010 “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
 2. โครงการตาสว่าง 2 “30 Days with Prayers” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และมีชีวิตแห่งการอธิษฐานมากขึ้น
 3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะช่วยให้ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ขอบคุณพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อสำหรับ โครงการตาสว่าง 2 “30 Days for christian life” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ดำเนินชีวิต และเติบโตขึ้นบนพระวจนะของพระเจ้า
 2. การจัดเตรียมค่ายคริสตจักร “ร่วมรับใช้ / 同心事奉 / Serve as one” ที่จะจัดในวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. นี้ ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา อธิษฐานเผื่อวิทยากรทั้ง 4 ท่าน (อ.ยินดี จัง อ.แซมมิว ลี อ.วีระนุช วงศ์คงเดช และ อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร) รายการต่างๆ งบประมาณ และพี่น้องทุกท่านที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
 3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะเป็นที่ที่ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่จะทำตามแผนงานที่วางไว้ในปี 2010 และสอดคล้องกับเป้าหมายของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
 2. โครงการตาสว่าง 2 “30 Days with Pslams” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และรู้จักพระเจ้าในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น
 3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะเป็นที่ที่ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล [Read more…]