เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 3 ก.ค. 2010 โยชูวา 13:1-33

แผ่นดินได้ถูกแบ่งออกตามจำนวนเผ่าของอิสราเอล เนื่องจากโยชูวาอายุมากแล้ว แต่แผ่นดินที่ต้องยึดครองนั้นยังมีอีกจำนวนมาก (ข้อ 1) ซึ่งทุกเผ่าต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง หลังจากที่โยชูวาไม่อยู่เป็นผู้นำของเขาแล้ว แต่พระเจ้าทรงสัญญาในข้อ 6 ว่า “เราจะขับไล่เขาทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลเอง” คำสัญญานี้ช่วยเหลือคุณในการเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตของคุณอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 2 ก.ค. 2010 โยชูวา 12:1-24

ข้อ 11:23 บันทึกว่า ”ได้ยึดแผ่นดินทั้งสิ้น” ในที่นี้หมายถึง การควบคุมแผ่นดินคานาอัน (โดยภาพรวม) ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ยึดครองพื้นที่ทุกส่วน หน้าที่หลักของโยชูวาสำเร็จแล้วและขั้นต่อไปคือการแบ่งดินแดนซึ่งได้เริ่มบันทึกตั้งแต่บทที่ 13 เป็นต้นไป บทที่ 12 เป็นสะพานเชื่อมเรื่องราวจากการชนะศึกครั้งสำคัญๆสู่การแบ่งดินแดน ลองนับดูกษัตริย์ที่พ่ายแพ้โมเสสและเจ้าเมืองที่พ่ายแพ้โยชูวา (ดูโยชูวา 1:1-9) ความมีชัยเหล่านี้ทำให้คุณสัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของโยชูวา และชีวิตคุณอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 1 ก.ค. 2010 โยชูวา 11:1-23

แม้เจ้าเมืองต่าง ๆ จะรวมตัวกันเพื่อทำสงครามกับอิสราเอล และพระคัมภีร์บันทึกว่า “ทุกเมืองต่างพ่ายแพ้และถูกทำลายจนหมด” คุณคิดว่าทำไมชนชาติอิสราเอลจึงมีชัย? (ดู 11:6-8,19-20) คุณมีศึกอะไรบ้างในชีวิต? คุณจะนำเคล็ดลับนี้มาใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 30 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:16-43

โยชูวาอาศัยหลักการอะไรในการทำลายล้างเมืองและผู้คนต่างๆ?  คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างไร ในการจัดการกับความผิดบาปของคุณ

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 29 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:1-15

จาก 10:7-14 ทำไมโยชูวาจึงมีชัยต่อเจ้าเมืองทั้งห้า การมีชัยของโยชูวาหนุนใจคุณอย่างไรที่จะเผชิญกับความอ่อนแอและความกลัวของคุณ?