เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 6 ก.ค. 2010 โยชูวา 16:1-10

ดูเหมือนว่า ดินแดนที่แบ่งให้เผ่าเอฟราอิมเล็กกว่าที่เผ่ายูดาห์ได้รับแบ่งมาก แต่เผ่าเอฟราอิมก็ไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้าน โกรธแค้น หรือไม่พอใจ แต่ยอมรับด้วยความยินดี เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในความรัก และความยุติธรรมของพระเจ้า คุณเคยมีประสบการณ์/เหตุการณ์ที่ไม่พอใจเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือไม่? คุณตอบสนองอย่างไร? คุณจะนำข้อคิดวันนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 5 ก.ค. 2010 โยชูวา 15:1-63

บทที่ 15 บันทึกถึงดินแดนที่แบ่งให้เผ่ายูดาห์ ชนชาติอิสราเอลจำต้องทำศึกต่อไป เพื่อยึดครองดินแดนที่ถูกแบ่งแล้ว ซึ่งตรงกลางในข้อ 13-19 ได้แทรกความสำเร็จของคาเลบในการยึดครองแผ่นดินตามพันธสัญญาของพระเจ้า เหตุการณ์นี้แสดงว่า คาเลบมีท่าทีแบบไหนต่อพระสัญญาของพระเจ้า? การกระทำของคาเลบเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของคุณอย่างไร? ถ้าวันนี้พระเจ้าถามคุณว่า “เจ้าต้องการอะไร” คุณจะตอบว่าอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 4 ก.ค. 2010 โยชูวา 14:1-15

คาเลบมาหาโยชูวา เพื่อขอส่วนแบ่งดินแดน โดยขอเมืองเฮโบรนซึ่งเป็นดินแดนที่คนอานาค (คนยักษ์) อาศัยอยู่ และเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมอย่างแข็งแรง (ข้อ12) แม้ในเวลานั้นคาเลบจะมีอายุ 85 ปีแล้วก็ตาม คำพูดของเขาในข้อ 11 ที่ว่า “กำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไป และเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น” หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในวันนี้?

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 3 ก.ค. 2010 โยชูวา 13:1-33

แผ่นดินได้ถูกแบ่งออกตามจำนวนเผ่าของอิสราเอล เนื่องจากโยชูวาอายุมากแล้ว แต่แผ่นดินที่ต้องยึดครองนั้นยังมีอีกจำนวนมาก (ข้อ 1) ซึ่งทุกเผ่าต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง หลังจากที่โยชูวาไม่อยู่เป็นผู้นำของเขาแล้ว แต่พระเจ้าทรงสัญญาในข้อ 6 ว่า “เราจะขับไล่เขาทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลเอง” คำสัญญานี้ช่วยเหลือคุณในการเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตของคุณอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 2 ก.ค. 2010 โยชูวา 12:1-24

ข้อ 11:23 บันทึกว่า ”ได้ยึดแผ่นดินทั้งสิ้น” ในที่นี้หมายถึง การควบคุมแผ่นดินคานาอัน (โดยภาพรวม) ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ยึดครองพื้นที่ทุกส่วน หน้าที่หลักของโยชูวาสำเร็จแล้วและขั้นต่อไปคือการแบ่งดินแดนซึ่งได้เริ่มบันทึกตั้งแต่บทที่ 13 เป็นต้นไป บทที่ 12 เป็นสะพานเชื่อมเรื่องราวจากการชนะศึกครั้งสำคัญๆสู่การแบ่งดินแดน ลองนับดูกษัตริย์ที่พ่ายแพ้โมเสสและเจ้าเมืองที่พ่ายแพ้โยชูวา (ดูโยชูวา 1:1-9) ความมีชัยเหล่านี้ทำให้คุณสัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของโยชูวา และชีวิตคุณอย่างไร?