Archives for June 2010

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 30 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:16-43

โยชูวาอาศัยหลักการอะไรในการทำลายล้างเมืองและผู้คนต่างๆ?  คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างไร ในการจัดการกับความผิดบาปของคุณ

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 29 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:1-15

จาก 10:7-14 ทำไมโยชูวาจึงมีชัยต่อเจ้าเมืองทั้งห้า การมีชัยของโยชูวาหนุนใจคุณอย่างไรที่จะเผชิญกับความอ่อนแอและความกลัวของคุณ?

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 27 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 27 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณจินตนาภรณ์/คุณอรนุช ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอภิรดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณพรพรรณา [Read more…]

วันรวีวารศึกษา อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2010 เป็นวันรวีฯ ไทย จะมีรายการพิเศษ โดยช่วงเช้าจะมีการแสดง ของชั้นรวีฯ เด็ก และเวลา 13.00 – 15.00 น. มีการแข่งขัน และเกมส์ โดยใช้เนื้อหาจากโครงการตาสว่าง ม.ค. – มี.ค. หลังจากนั้นจะทานอาหารว่างด้วยกัน ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการแข่งขัน รางวัลมากมายค่ะ ^^

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ในครึ่งปีหลัง ที่จะสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ และไปถึงเป้าหมายปี 2010 “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
  2. โครงการตาสว่าง 2 “30 Days with Prayers” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และมีชีวิตแห่งการอธิษฐานมากขึ้น
  3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะช่วยให้ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล [Read more…]