เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 26 ธ.ค. 1 ซามูเอล 13:1-23

ข้อ 1-7 ซาอูลเรียกประชาชนให้มาประชุมที่กิลกาล ซาอูลนัดหมายกับซามูเอลที่กิลกาล แต่ก่อนที่ซามูเอลจะมาถึง ซาอูลได้ถวายเครื่องบูชาโดยพละการ (ข้อ 9) ซึ่งผู้ที่จะกระทำการถวายเครื่องบูชาได้นั้น

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 25 ธ.ค. 1 ซามูเอล 12:1-25

ซามูเอลไม่เคยหยุดที่จะอธิษฐานเผื่อชนชาติอิสราเอล (ข้อ 23) คุณอธิษฐานเผื่อคนอื่นครั้งสุดท้ายเมื่อใด? ตั้งเป้าหมายที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรของเรา คณะมัคนายก และทีมผู้รับใช้พระเจ้าเป็นประจำ

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 24 ธ.ค. 1 ซามูเอล 11:1-15

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงใส่จิตใจในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอล และทำสงครามครั้งแรกในชีวิตกับคนอัมโมน และซาอูลก็รู้อย่างชัดเจนว่า ชัยชนะครั้งนี้มาจากพระเจ้า (ข้อ 13) ถ้าคุณกำลังจะก้าวเข้ามาในบทบาทของผู้นำคริสตจักร หรือเป็นผู้นำอยู่แล้ว บทเรียนจากชีวิตของซาอูลหนุนใจคุณอย่างไรในการรับใช้พระเจ้า?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 23 ธ.ค. 1 ซามูเอล 10:17-24

ซาอูลอาจจะไม่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ เพราะเขารู้ตัวว่า เขามาจากตระกูลที่เล็กที่สุดในเผ่าเบนยามิน และอาจจะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ชอบอยู่เบื้องหน้า ดูจากเมื่อถูกจับฉลากได้เป็นชื่อของเขา

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 22 ธ.ค. 1 ซามูเอล 10:1-16

ซามูเอลเจิมซาอูลเป็นกษัตริย์ (การเจิมคือเอาน้ำมันเทลงที่ศรีษะเป็นสัญญลักษณ์ว่า ถูกพระเจ้าทรงเลือก ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิตและกษัตริย์ต้องผ่านการถูกเจิม) พระคัมภีร์บันทึกว่า ซาอูล “เปลี่ยนเป็นคนละคน” (ข้อ 6) และ “จิตใจอีกอย่างหนึ่ง” (ข้อ 9) เรื่องราวนี้มีความหมายเดียวกันกับการเป็น “คนถูกสร้างใหม่” (ดู เอเฟซัส 4:24, โคโลสี 3:10) ลองทบทวนดูว่า พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง และสร้างชีวิตใหม่ในตัวของคุณในด้านใดบ้าง?