เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 21 ธ.ค. 1 ซามูเอล 9:15-27

พระเจ้าได้บอกซามูเอลในรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า เขาจะพบกับซาอูลเมื่อไร และจะต้องทำอย่างไรบ้าง ชีวิตของเราก็เช่นกัน เราคงอยากจะรู้ว่า เราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร ต้องตัดสินใจแบบไหน คุณรู้หรือไม่ว่า พระคัมภีร์เป็นคู่มือแห่งชีวิตสำหรับการดำเนินชีวิตในทุกๆ เรื่อง ให้พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของคุณ

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 20 ธ.ค. 1 ซามูเอล 9:1-14

ซาอูลถูกพ่อใช้ให้ไปหาลาที่หายไป และต้องเดินทางไปจนถึงเผ่าเบนยามิน เข้าไปในเผ่าศูฟ โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า เขากำลังจะเดินทางไปพบกับซามูเอล และจะถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ คุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงนำย่างก้าวชีวิตของเราทุกวัน แผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเรา (ดู เยเรมีย์ 29:11 ประกอบ) อธิษฐานฝากอนาคตของคุณไว้กับพระองค์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010 ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์ ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์ ผู้เทศนา : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล/คุณเฉินจิ้ง ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเสริม        ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา คุณดิเรก

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 19 ธ.ค. 2010 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 19 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:30 น. ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 19 ธ.ค. 1 ซามูเอล 8:1-22

ลูกชายทั้งสองคนของซามูเอล ไม่เชื่อฟังคำสอนของซามูเอลผู้เป็นพ่อ ด้วยการรับสินบน บิดเบือนความจริง เหมือนกับอิสราเอล ที่ไม่เชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าพระบิดา ผู้เป็นจอมกษัตริย์ จอมเจ้านาย ผู้ซึ่งเป็นผู้นำ นำชนชาติอิสราเอลมาตลอด แต่วันนี้อิสราเอลได้เรียกร้องขอกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ เพื่อจะนำพวกเขาแทนพระเจ้าที่มองไม่เห็น ในฐานะที่เราเป็นลูก เราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ของเราแค่ไหน? อย่างไร?