เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 7 ธ.ค. 1 ซามูเอล 1:19-28

นางฮันนาห์มีลูกตามคำทูลขอ ตั้งชื่อว่า “ซามูเอล” (ความหมายคือ พระเจ้าฟังคำอธิษฐาน) เมื่อลูกหย่านมก็นำไปถวายแด่พระเจ้าที่เมืองชิโลห์ตามที่ได้สัญญาไว้กับพระเจ้า คุณคิดว่านางฮันนาห์รู้สึกอย่างไร? คุณเคยสัญญาอะไรกับพระเจ้าบ้างหรือเปล่า และคุณตอบสนองเหมือนหรือแตกต่างจากนางฮันนาห์? ทำไม?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 6 ธ.ค. 1 ซามูเอล 1:1-18

นางฮันนาห์ได้มาอธิษฐานขอลูกจากพระเจ้าที่เมืองชิโลห์ทุกปี เนื่องจากเธอเป็นหมัน (ในสมัยโบราณผู้หญิงเป็นหมันเป็นสิ่งที่น่าอาย) เธอมีความทุกข์เศร้าโศกจนอธิษฐานไม่เป็นคำ จนเอลีเข้าใจผิดคิดว่านางฮันนาห์เมาสุรา เวลาที่คุณมีปัญหาหนักๆ ในชีวิต คุณปรึกษาใครเป็นคนแรก? พระเจ้า หรือ มนุษย์?

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 5 ธ.ค. ฟิลิปปี 4:10-23

เคล็ดลับการดำเนินชีวิตของเปาโลคือ การรู้จักพอใจในสิ่งที่มี และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับพระเยซูคริสต์ เคล็ดลับนี้เตือนสอนอะไรคุณ? ข้อ 13 หนุนใจคุณอย่างไรเมื่อเผชิญความยากลำบาก

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 3 ธ.ค. ฟิลิปปี 3:12-21

“แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไป” (ข้อ 16) พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนความจริงที่ว่า ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ค่อยๆ เดินไปกับพระเจ้าทีละก้าวๆ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร ทุกคนต่างกำลังเติบโต สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือ รักษาการเดินต่อไปข้างหน้ากับพระเจ้า “อย่าหยุด” คุณเคยคิดจะหยุดเดินไปกับพระเจ้าไหม?  อะไรคือสาเหตุ?