เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 2 ธ.ค. ฟิลิปปี 3:1-11

“ที่จริง ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า…” (ข้อ 8) ลองพิจารณาทบทวนชีวิตของคุณว่า ความปรารถนาที่อยากจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรบ้าง (มากหรือน้อย) เหมือนหรือแตกต่างจากอ.เปาโล

คริสตมาส เฟสติวัล (Christmas Festival) เสาร์ 25 ธ.ค. 2010

เติมความสุข สนุกมันส์ คืนวันคริสตมาส วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 2010 เวลา 16.00 – 20.00 น. ที่คริสตจักรพระคุณ เล่นเกมส์ลุ้นของรางวัล ฟังเพลงคริสตมาสจากคณะนักร้อง ฟังเรื่องราวดีๆ จาก อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ร่วมรับประทานอาหาร พูดคุยทำความรู้จักกัน อย่าลืม!! ชวนครอบครัว เพื่อนๆ มาร่วมงาน หยิบบัตรเชิญได้ที่โต๊ะต้อนรับ ตั้งแต่วันนี้