Archives for January 2011

งานฟื้นฟู 5-6 มี.ค. 2011 “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง”

โปรดจัดเวลามาร่วมงานฟื้นฟู “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” เทศนาโดย อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์
วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2011 เวลา 18.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2011 เวลา 9.30 น. และ 13.00 น. และ 14.45 น.

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 31 ม.ค. 2 ซามูเอล 6:11-23

ดาวิดได้ย้ายหีบของพระเจ้า (หีบพระโอวาท) อีกครั้งอย่างถูกต้อง ซึ่งนำมาซึ่งความสุขและความชื่นชมยินดีของประชาชน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การประชุมของคณะกรรมการการเงิน (วันนี้) ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดในพันธกิจของพระเจ้า
3.       การประชุมวางแผนการสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ (วันนี้) เพื่ออธิษฐานด้วยกัน และอธิษฐานเผื่อการเตรียมตัวของครูผู้สอน และนักเรียนที่จะสมัครเข้ามา โดยจะมีชั้นเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น. [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา
: อ.ชัยวัฒน์/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณกงอี้เจวียน คุณเฉินจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา
คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011

สูจิบัตร 30 ม.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 30 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์  ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณสุมล/คุณพรพรรณา [Read more…]