Archives for June 2011

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 30 มิ.ย. กิจการ 20:13-38

“แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (24) นี่คือหลักการในการดำเนินชีวิตของเปาโล สำหรับคุณอะไรคือหลักการในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า? อะไรคือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณทำ?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 29 มิ.ย. กิจการ 20:1-12

ยุทิกัสนั่งฟังคำสอนของเปาโลอย่างตั้งใจตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน ด้วยความง่วงนอนจึงพลัดตกลงมาเสียชีวิต แต่เปาโลก็ชุบชีวิตเขา ยุทิกัสก็นั่งฟังคำสอนจนสว่าง สำหรับตัวคุณให้ความสำคัญมากแค่ไหนกับการมานมัสการพระเจ้า และการฟังเทศนาในวันอาทิตย์ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้คุณมีจิตใจเหมือนอย่างยุทิกัส

โครงการตาสว่าง กรกฎาคม 2011

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 28 มิ.ย. กิจการ 19:21-41

การจลาจลที่เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสนั้นเป็นเพราะ ช่างทำรูปปั้นพระอารเทมิสกลัวว่า ตนเองจะสูญเสียรายได้จากการขายรูปปั้น ถ้าคนในเมืองหันไปเชื่อพระเจ้า เงินทองและความร่ำรวยทำให้คนเรามองไม่เห็นความจริงในเรื่องของพระเจ้า จนบางคนมีความคิดว่า “เงินคือพระเจ้า” จงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เงินทองหรือความร่ำรวยกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2011

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณธีระ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณณัฐินี
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :

คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์