Archives for September 2011

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2 พงศาวดาร 4:1-22

การสร้างพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวอาคารหรือการตกแต่งภายในเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องประกอบต่างๆ ที่ปุโรหิตต้องใช้ในการนมัสการพระเจ้า ในพิธีกรรมต่างๆ ทุกอย่าง ซึ่งมีจำนวนมากมาย ทำไมการนมัสการพระเจ้าจึงต้องมีรายละเอียดมากมาย และต้องใช้อุปกรณ์มากมาย สิ่งเหล่านั้นสำแดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไร เมื่อคุณนมัสการพระเจ้า คุณอาจไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ เหมือนในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ตาม คุณคิดว่า คุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ในการนมัสการของคุณ?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 2 พงศาวดาร 3:1-17

เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ รวมทั้งคนเสร็จสิ้น กษัตริย์ซาโลมอนก็ให้ลงมือสร้างพระนิเวศของพระเจ้า โดยสร้างในสถานที่ที่ดาวิดทรงกำหนดไว้ กำหนดรากฐาน และรายละเอียดต่างๆ ของพระนิเวศ ทั้งขนาด วัสดุที่ใช้ภายในภายนอก การตกแต่งต่างๆ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่สำคัญ กษัตริย์ซาโลมอนทรงกระทำทุกสิ่งอย่างละเอียด ระมัดระวัง เพื่อให้ถูกต้องทั้งลักษณะโครงสร้างและการใช้เพื่อนมัสการพระเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ละเอียดรอบคอบ ทรงมีพระประสงค์ในรายละเอียดทุกสิ่ง คุณมีมุมมองด้านนี้ต่อพระเจ้าอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 28 ก.ย. 2 พงศาวดาร 2:1-18

กษัตริย์ซาโลมอนต้องการจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้า สิ่งแรกคือเขาตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด สิ่งต่อมาคือเขาจัดเตรียม จัดหาสิ่งที่เหมาะสม รวมถึงคนที่เหมาะสมจะทำในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการสร้างพระนิเวศนั้น สิ่งสุดท้ายคือเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ในอำนาจเขาที่จะกระทำได้เขาก็ลงมือกระทำ และสิ่งใดต้องขอความช่วยเหลือเขาก็ขอให้ผู้ที่ทำได้ช่วยเขา ในเวลานี้คริสตจักรของเรากำลังมีโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ คุณคิดว่า คุณจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?

เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 27 ก.ย. 2 พงศาวดาร 1:1-17

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อจะปกครองคนอิสราเอลได้ และเพื่อพระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดจะเป็นจริงสำหรับเขาด้วย (ข้อ 10) คุณคิดว่า ทำไมการทูลขอสติปัญญาจึงสำคัญมาก ถ้าคุณเป็นซาโลมอนคุณจะขอพระเจ้าเหมือนหรือแตกต่างออกไป?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. ทิตัส 3:1-15

เปาโลตักเตือนในผู้ที่เชื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ทะเลาะและแตกแยกกัน เพราะไม่มีใครที่มาถึงความรอดได้เพราะตนเองประพฤติดีกว่าคนอื่น แต่ทุกคนได้รับการไถ่โดยพระคุณของพระเยซู ให้เป็นคนบริสุทธิ์ มีใจบังเกิดใหม่ และรับการถูกสร้างขึ้นใหม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรมีใจจดจ่อคือ [Read more…]