วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม อพยพ 18:13-27 “ร่วมด้วยช่วยกัน”

การเป็นผู้นำ และการดูแล บริหารจัดการชนชาติอิสราเอลที่มีจำนวนเกือบสองล้านคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โมเสสเองก็ยุ่งมากในทุกๆ วัน เนื่องจากทุกเรื่องที่เกิดขึ้น โมเสสจะต้องเป็นผู้ตัดสิน โดยเฉพาะในการตัดสินคดีความต่างๆ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชาชน แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำแนะนำจากเยโธรผู้เป็นพ่อตา Q1  การที่โมเสสยอมฟังเสียงของเยโธรผู้เป็นพ่อตา และการยอมกระจายอำนาจการตัดสินใจออกไปให้ผู้นำอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมในการปกครอง และพิจารณาคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงของโมเสสอย่างไร? Q2  งานรับใช้ในคริสตจักรก็เช่นกัน เราไม่สามารถผลักภาระทั้งหมดไว้ที่ศิษยาภิบาล หรือ คณะมัคนายกเท่านั้น แต่เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน เพื่อให้พันธกิจของพระเจ้าสำเร็จผ่านคริสตจักรพระคุณของเรา ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักร

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 มีีนาคม 2012

สูจิบัตร 25 มี.ค. 2012 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 25 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้เดินถุงถวาย : คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรทัย ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012 ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่ง ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวลี่เหมย     ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพีรวิชญ์          ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม อพยพ 15:1-21 “บทเพลงของโมเสส”

หลังเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลจากกองทัพของอียิปต์ ด้วยการให้น้ำทะเลที่แยกออกไหลกลับสู่สภาพปกติ และท่วมทำลายกองทัพของอียิปต์ทั้งหมด โมเสสได้ร้องบทเพลงร่วมกับชนชาติอิสราเอลถวายแด่พระเจ้า Q1  ในอดีตพระเจ้า พยายามที่จะเปิดเผยพระองค์เองให้กับโมเสสได้รู้จัก แต่มาวันนี้โมเสสเองกลับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยการบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้า ลองค้นดูว่า โมเสสรู้จักพระเจ้าในพระลักษณะใดบ้าง Q2  ถ้าคุณต้องเลือกเพลงสักเพลงหนึ่ง เพื่อบรรยายถึงพระเจ้าที่คุณรู้จัก คุณจะเลือกเพลงอะไร (ถ้าคุณร้องเพลงนั้นได้ ใช้เวลานี้นมัสการพระเจ้าเป็นการส่วนตัว)

วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม อพยพ 6:28-30; 7:1-6 “ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา”

แม้ว่า โมเสสจะมั่นใจว่า พระเจ้าทรงเรียกเขามาเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ และทุกครั้งที่ต้องไปพูดกับฟาโรห์ โมเสสก็ยังมีข้อบ่ายเบี่ยงว่า ตนเองพูดไม่แก่ง นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่โมเสสไม่อยากไปบอกฟาโรห์ เพราะรู้ว่า ฟาโรห์จะไม่ฟังเสียงเขา เนื่องจากพระเจ้าบอกกับโมเสสว่า พระองค์จะทำให้ฟาโรห์ใจแข็งกระด้าง และไม่ฟังสิ่งที่โมเสสบอก Q1  แม้ว่าโมเสสจะรู้ว่า คำตอบที่จะได้รับจากฟาโรห์คือ “ไม่ปล่อย” แต่พระคัมภีร์ก็ยังบันทึกว่า “โมเสสและอาโรนก็กระทำตามนั้น เขากระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา” (ข้อ 6) คุณจะนำท่าทีของโมเสสและอาโรนมาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไร ที่พระองค์กระทำให้จิตใจฟาโรห์แข็งกระด้าง ไม่ทำตามที่โมเสสบอก? (ข้อ 4-5)