Archives for March 2012

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม อพยพ 18:13-27 “ร่วมด้วยช่วยกัน”

การเป็นผู้นำ และการดูแล บริหารจัดการชนชาติอิสราเอลที่มีจำนวนเกือบสองล้านคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โมเสสเองก็ยุ่งมากในทุกๆ วัน เนื่องจากทุกเรื่องที่เกิดขึ้น โมเสสจะต้องเป็นผู้ตัดสิน โดยเฉพาะในการตัดสินคดีความต่างๆ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชาชน แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำแนะนำจากเยโธรผู้เป็นพ่อตา

Q1  การที่โมเสสยอมฟังเสียงของเยโธรผู้เป็นพ่อตา และการยอมกระจายอำนาจการตัดสินใจออกไปให้ผู้นำอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมในการปกครอง และพิจารณาคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงของโมเสสอย่างไร?
Q2  งานรับใช้ในคริสตจักรก็เช่นกัน เราไม่สามารถผลักภาระทั้งหมดไว้ที่ศิษยาภิบาล หรือ คณะมัคนายกเท่านั้น แต่เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน เพื่อให้พันธกิจของพระเจ้าสำเร็จผ่านคริสตจักรพระคุณของเรา ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักร

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 มีีนาคม 2012

สูจิบัตร 25 มี.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 25 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรทัย
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี 
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวลี่เหมย    
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน
คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพีรวิชญ์         
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม อพยพ 15:1-21 “บทเพลงของโมเสส”

หลังเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลจากกองทัพของอียิปต์ ด้วยการให้น้ำทะเลที่แยกออกไหลกลับสู่สภาพปกติ และท่วมทำลายกองทัพของอียิปต์ทั้งหมด โมเสสได้ร้องบทเพลงร่วมกับชนชาติอิสราเอลถวายแด่พระเจ้า

Q1  ในอดีตพระเจ้า พยายามที่จะเปิดเผยพระองค์เองให้กับโมเสสได้รู้จัก แต่มาวันนี้โมเสสเองกลับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยการบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้า ลองค้นดูว่า โมเสสรู้จักพระเจ้าในพระลักษณะใดบ้าง
Q2  ถ้าคุณต้องเลือกเพลงสักเพลงหนึ่ง เพื่อบรรยายถึงพระเจ้าที่คุณรู้จัก คุณจะเลือกเพลงอะไร (ถ้าคุณร้องเพลงนั้นได้ ใช้เวลานี้นมัสการพระเจ้าเป็นการส่วนตัว)

วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม อพยพ 6:28-30; 7:1-6 “ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา”

แม้ว่า โมเสสจะมั่นใจว่า พระเจ้าทรงเรียกเขามาเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ และทุกครั้งที่ต้องไปพูดกับฟาโรห์ โมเสสก็ยังมีข้อบ่ายเบี่ยงว่า ตนเองพูดไม่แก่ง นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่โมเสสไม่อยากไปบอกฟาโรห์ เพราะรู้ว่า ฟาโรห์จะไม่ฟังเสียงเขา เนื่องจากพระเจ้าบอกกับโมเสสว่า พระองค์จะทำให้ฟาโรห์ใจแข็งกระด้าง และไม่ฟังสิ่งที่โมเสสบอก

Q1  แม้ว่าโมเสสจะรู้ว่า คำตอบที่จะได้รับจากฟาโรห์คือ “ไม่ปล่อย” แต่พระคัมภีร์ก็ยังบันทึกว่า “โมเสสและอาโรนก็กระทำตามนั้น เขากระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา” (ข้อ 6) คุณจะนำท่าทีของโมเสสและอาโรนมาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไร ที่พระองค์กระทำให้จิตใจฟาโรห์แข็งกระด้าง ไม่ทำตามที่โมเสสบอก? (ข้อ 4-5)