Archives for May 2012

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 4:9-18 “ชีวิตที่อยู่สมดุลย์”

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเธสะโลนิกา คือ ความเข้าใจในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย ว่าเป็นเรื่องจริงไหม เพราะดูเหมือนว่าจะมีการสอนผิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกหลอกลวง และเป็นความหวังลมๆ แล้งๆ (ข้อ 13) โดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตไปแล้ว จะเสียโอกาสได้เห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา จะพลาดความรอดที่จะได้รับ

Q1 เปาโลได้หนุนใจเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้ว และคนที่เป็นอยู่จะเป็นอย่างไรในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา? (ข้อ 16-18)
Q2 ในขณะเดียวกัน เปาโลก็เตือนสติให้พี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกาดำเนินชีวิตขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไร? (ข้อ 10-12)? คุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 4:1-8 “ชีวิตที่บริสุทธิ์”

ปัญหาความผิดบาปในเรื่องเพศในสังคมปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง และกระทบต่อสังคมในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การทำแท้ง การขายบริการทางเพศ สื่อลามก การนอกใจ ฯลฯ จนดูเหมือนว่า ไม่ค่อยจะมีใครรักษาความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศอีกต่อไป…

Q1 เปาโลได้เสนอวิธีการในการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในเรื่องเพศอย่างไรบ้าง? (ข้อ 3-6)
Q2 คุณรู้หรือไม่ว่า ความบาปในเรื่องเพศไม่ได้มีผลเฉพาะกับตัวของผู้ที่ทำเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของผู้ที่เชื่อด้วย (ข้อ 7) ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของคุณ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณวิทย์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล/คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คุณหลี่ชิวลี่ คุณจางฟ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณพิชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012

สูจิบัตร 27 พ.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย             
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ [Read more…]

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 2:17-3:13 “ชีวิตที่เต็มไปด้วยความห่วงใย”

จากกิจการบทที่ 17 เราพบว่า เปาโลถูกบีบบังคับให้ออกจากเมืองเธสะโลนิกา เพราะมีคนพยายามจะฆ่าท่าน แต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่า แม้ตัวของเปาโลจะห่างไกล แต่ใจของท่านอยู่กับพี่น้องที่เธสะโลนิกา (ข้อ 17)

Q1 คุณคิดว่า คำพูดของเปาโลที่ว่า “เราจึงขวนขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่าน” (ข้อ 17) “เราทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว…..ปล่อยเราแต่ลำพัง…แล้วให้ทิโมธีไปหาท่าน” (3:1-2) แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อพี่น้องและคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกาอย่างไร?
Q2 เปาโลได้รับข่าวดีจากทิโมธีว่า พี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกายังรักษาความเชื่อไว้ และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ทำให้ท่านมีชีวิตที่สดชื่น (3:8) คุณจะมีชีวิตที่เป็น “ข่าวดี” และนำ “ความสดชื่น” มาให้กับพี่น้องในคริสตจักรได้อย่างไร?