Archives for June 2012

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ปฐมกาล 2:2-3 “พัก”

มีคำกล่าวว่า “ตอนหนุ่มๆ เราทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำจนบางครั้งเสียสุขภาพ เพื่อจะได้เงินมากมาย แต่เวลาที่เราแก่เฒ่า เราสูญเสียเงินมากมาย เพื่อได้สุขภาพกลับคืนมา” การเพิ่มความสุขในการทำงานอย่างหนึ่งคือ การเรียนรู้ที่จะหยุดพัก

Q1 มีบางคนบอกว่า พระเจ้าไม่มีอะไรจะทำแล้ว จึงหยุดพักในวันที่เจ็ด แต่จากประโยคที่ว่า “ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? คุณเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นหรือไม่ที่ว่า พระเจ้าไม่มีอะไรทำ ?
Q2 หลังจากการทำงานตลอดทั้งวัน พระเยซูคริสต์ทรงจัดเวลาตอนเช้าตรู่เพื่อจะพักกับพระเจ้าพระบิดา  เมื่อพระองค์เหนื่อย พระองค์ทรงนอนหลับอยู่ในเรือ เมื่อพระองค์กระหายพระองค์ทรงดื่มน้ำ  ดังนั้นลองจัดเวลาที่คุณจะพักทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2 เธสะโลนิกา 3:6-13 “ความรับผิดชอบ”

“ความเกียจคร้าน” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ความเกียจคร้านไม่ชอบทำงาน แต่เป็นการปฏิเสธไม่ยอมทำงาน ทั้งๆ ที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบจะต้องทำให้เสร็จ แต่มัวไปยุ่งกับธุระของคนอื่น การจัดการรับผิดชอบงานทุกอย่างให้เสร็จ เป็นการสร้างความสุขในชีวิตการทำงานอย่างหนึ่ง

Q1 เปาโลได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่องานที่เขาต้องทำอย่างไรบ้าง? (ข้อ 7-9)
Q2 ถ้าชีวิตการทำงานของคุณเหมือนกับ “ดินพอกหางหมู” อย่าเพิ่งเริ่มงานใหม่ แต่จงจัดการกับงานเก่าให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อคุณจะมีความสุขมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน โคโลสี 3:22-24 “ความเต็มใจ”

โดยปกติการทำงานเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผลงานกับค่าจ้างที่ได้รับ จนบางครั้งเราทำงานแบบเครื่องจักรที่หยอดเหรียญ เมื่อเงินหมด เครื่องก็หยุด ถึงเวลาเลิกงาน ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้าน แต่เราอยากจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้น เราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยใจมากขึ้น

Q1 เปาโลได้ให้เคล็ดลับในการทำงานด้วยใจอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำเคล็ดลับในการทำงานด้วยใจไปใช้ในการทำงาน / การเรียนของคุณอย่างไร?

วันพุธที่ 27 มิถุนายน ยอห์น 21:15-19 “ความรัก”

มีคำกล่าว่า “ถ้าอยากมีความสุขในการทำงาน ให้เลือกทำงานที่ตนรัก แต่ถ้าต้องทำงานที่ตนไม่ได้รัก ก็ให้รักงานที่ตนทำอยู่ แล้วจะมีความสุข”

Q1 ก่อนที่พระเยซูจะบอกให้เปโตรทำงาน “เลี้ยงดูแกะของพระองค์” พระองค์ถามเปโตรอย่างไร? และเปโตรตอบว่าอย่างไร? (การถามถึง 3 ครั้งเป็นการเน้นถึงสิ่งที่ถาม และต้องการเน้นถึงคำตอบที่ได้รับด้วย)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ 1.บริษัทที่คุณทำงานอยู่ 2.เจ้านายของคุณ และ3.เพื่อนร่วมงานของคุณ สำหรับนักเรียนนักศึกษา อธิษฐานเผื่อ 1.โรงเรียน / มหาวิทยาลัย 2. คุณครู 3. เพื่อน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณหวางซิ่วหลาน       
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา        
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์            
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ