Archives for October 2012

วันพุธที่ 31 ตุลาคม เอสเธอร์ 4:1-17 “ใครจะรู้”

เมื่อโมรเดคัยทราบแผนการของฮามานที่มีต่อท่านและชนชาติอิสราเอล ท่านถึงกับฉีกเสื้อผ้า สวมผ้ากระสอบ และใส่ขี้เถ้า ร้องไห้คร่ำครวญ มีการไว้ทุกข์ครั้งใหญ่ท่ามกลางพวกยิว อดอาหาร (อธิษฐาน) และท่านได้แจ้งข่าวนี้กับเอสเธอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งเอสเธอร์เองก็ดูเหมือนว่า ลำบากใจในเรื่องนี้เพราะเธอไม่ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัสมา 30 วัน เพราะถ้าเข้าเฝ้าโดยไม่ถูกเรียก ผลคือ ถูกประหารชีวิต

Q1  คำพูดของโมรเดคัยที่ว่า ““อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆ เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้” (ข้อ 13-14) ซึ่งเอสเธอร์ขอให้โมรเดคัยและคนยิวอื่นๆ อดอาหาร (อธิษฐาน) เผื่อเธอ 3 วัน 3 คืน แล้วเธอจะเข้าเฝ้าพระราชา ก่อนที่จะจบด้วยคำพูดว่า “ถ้าฉันจะพินาศ ฉันก็พินาศ” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ทั้งคู่มีในพระเจ้าอย่างไร? (ดู ฮีบรู 11:1 ประกอบ)
Q2  พระธรรม 1 โครินธ์ 2:9 ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์” เป็นจริงมากน้อยแค่ไหน ในการดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อของคุณ?

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ   
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา
: อ.ล่ายมู่เซิน/คุณกรรณิกา     
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอรวรรณ      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย
คุณโจวหลงเหอ
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ             
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณสุมล

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2012

สูจิบัตร 28 ต.ค. 2012

國語部程序表 二○一二年十月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสุมล/คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ              
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม เอสเธอร์ 3:1-15 “ฮามานผู้เดือดดาล”

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึง ฮามาน ซึ่งถูกแต่งตั้งให้อยู่เหนือข้าราชการคนอื่นๆ ของกษัตริย์อาหสุเอรัส แต่ความยิ่งใหญ่ของฮามาน กลับกลายเป็นที่มาของความทุกข์ยากลำบากของเอสเธอร์ โมรเดคัย และชนชาติอิสราเอลที่อยู่ในอาณาจักรของอาหสุเอรัส

Q1  ฮามาน “เดือดดาล” (ข้อ 5) ต่อการกระทำของโมรเดคัย ที่ไม่แสดงความเคารพต่อเขา จนเป็นที่มาของแผนการร้าย แผนการร้ายนั้นคือ? (ดู ข้อ 6, 8-9, 13 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำคำสอนของพระคัมภีร์ที่ว่า “จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป” (ฟีลิปปี 4:26) ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร เมื่อคุณโกรธ?

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม เอสเธอร์ 2:19-23 “ไม่ลืมตัว”

ชีวิตของเอสเธอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อเพียงคืนเดียว เธอเปลี่ยนสภาพจากหญิงเชลย กลายเป็นพระราชินี แต่เธอก็สำแดงให้เห็นว่า เธอไม่ได้เป็นเหมือนกับสำนวนไทยที่ว่า “คางคกขึ้นวอ” หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดีแล้วก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว

Q1  จากการที่เอสเธอร์ยัง “เชื่อฟัง”คำพูดของโมรเดคัย (ข้อ 20) และทูลเรื่องการปองร้าย “ในนามของโมรเดคัย” (ข้อ 22) ทั้งๆ ที่เธอเป็นพระราชินี สะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเอสเธอร์ว่า เธอเป็นคนแบบไหน?
Q2  คุณจะนำแบบอย่างในชีวิตของเอสเธอร์มาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร?