Archives for December 2012

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 1 ซามูเอล 3:1-21 “เสียงเรียกชื่อ”

ซามูเอลเกิดมาตามคำอธิษฐานทูลขอของนางฮันนาห์ (ผู้เป็นหมัน) และเธอได้สัญญากับพระเจ้าจะมอบถวายซามูเอลให้ปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า เธอจึงนำซามูเอลมาอยู่กับเอลีผู้เป็นปุโรหิตตั้งแต่เมื่อซามูเอลหย่านม (ประมาณ 3 ขวบ) และมาเยี่ยมซามูเอลทุกๆ ปี พร้อมกับเย็บเสื้อเล็กๆ มาฝาก และนี่เป็นเหตุการณ์ที่ซามูเอลมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นครั้งแรก

Q1  พระเจ้าเรียกชื่อซามูเอลถึง 3 ครั้ง และซามูเอลก็ลุกขึ้นถึง 3 ครั้ง ก่อนที่จะไปถามเอลี จนรู้ว่าต้องพูดอย่างไรกับพระเจ้าในการเรียกครั้งที่ 4 การกระทำของซามูเอลชี้ให้เห็นถึงจิตใจที่พร้อมจะปรนนิบัติอย่างไร?
Q2  “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” คุณจะนำคำพูดของซามูเอลไปใช้ในการฟังเสียงของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์ การเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่มเซล การฟังคำเทศนา อย่างไร?

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม ยอห์น 21:15-19 “เจ้ารักเราหรือ?”

พระเยซูคริสต์ถามเปโตรถึง 3 ครั้งว่า “เจ้ารักเราหรือ?” ซึ่งเปโตรก็ตอบกลับทั้ง 3 ครั้งว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์” หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็มอบหมายงานให้กับเปโตรคือ “การเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์” ซึ่งเปโตรก็รับปากและติดตามพระองค์ไป

Q1  เปโตรตอบสนองต่อความรักของพระเยซูคริสต์ และรับปากที่จะเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์นานแค่ไหน? (ดู ข้อ 18-19 ประกอบ)
Q2  เมื่อคุณบอกว่า คุณรักพระเจ้า คุณพร้อมไหมที่จะรักพระองค์ตลอดชีวิตของคุณ ไม่ใช่แค่เวลาที่คุณมีความทุกข์ใจ?

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม เอเฟซัส 5:25-27 “บริสุทธิ์”

เมื่อมีการเปรียบเทียบความรักกับสีต่างๆ สีหนึ่งที่มักจะถูกใช้เปรียบเทียบคือ “สีขาว” เพื่อจะแสดงถึงความจริงใจ ความใส สะอาด ความบริสุทธิ์ และความดีงาม

Q1  อะไรคือเป้าหมายสูงสุด และแนวทางในการทำให้ความรักระหว่างสามีภรรยาประสบความสำเร็จ?
Q2  คุณจะรักษาชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์ก่อนการสมรสได้อย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณจะรักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตสมรสอย่างไร?

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม โรม 8:31-39 “ตัดไม่ขาด”

ในบทเพลงซาโลมอนบทที่ 8:6 ได้กล่าวไว้ว่า “ความรักนั้นเข้มแข็งอย่างความตาย” ซึ่งสอดคล้องกับความรักของพระเยซูคริสต์ที่เปาโลได้พยายามที่จะขยายความอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้

Q1  คุณคิดว่าจะมีสิ่งใดในโลกนี้ไหม? ที่จะตัดเราให้ขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ (ดู ข้อ 35, 38, 39 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าอนุญาตให้ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

งานประกาศคริสตมาส 2012 ภาคภาษาไทย

คริสตมาสภาคภาษาไทยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. ทานอาหารเย็นเวลา 17.00 – 18.30 นมัสการเวลา 18.30 – 20.30 น.เทศนาโดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ ขอเชิญพี่น้องเชิญชวนครอบครัวและเพื่อนๆ มาร่วมงาน