Archives for January 2013

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม เลวีนิติ 10:1-7 อาโรน – “ทำตามคำสั่ง”

อาโรนทำหน้าที่ของปุโรหิตเป็นครั้งแรก โดยเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าทุกประการ ซึ่งทุกอย่างก็น่าจะจบแบบมีความสุข (เลวีนิติ 9) แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือ ลูกชาย 2 คน ของอาโรนคือ นาดับและอาบีฮูกลับทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำ

Q1  ดูเหมือนนาดับและอาบีฮูจะคิดว่า พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม (ดูจากการนำกระถาง “ของเขา” มา (ข้อ 1) แต่พวกเขาคิดผิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ? (ดูข้อ 2, 6 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า การมาเป็นคริสเตียนของคุณ ทำให้คุณ “เชื่อฟังและทำตาม” สิ่งที่พระเจ้าบอกมากขึ้น หรือทำให้คุณหาช่องทางที่จะ “ทำตามใจตัวเอง” มากขึ้น

โครงการตาสว่าง เดือนกุมภาพันธ์

Microsoft Word - 2013-02-February_Th.docxMicrosoft Word - 2013-02-February_Ch.docx

วันพุธที่ 30 มกราคม อพยพ 32:1-6, 21-24 อาโรน – “วัวทองคำ”

แม้อาโรนจะได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิต เป็นคนกลางระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้า แต่ในการดำเนินชีวิตของอาโรนก็ยังสำแดงให้เห็นว่า ท่านก็ยังเป็นคนบาปคนหนึ่ง ที่กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้เช่นกัน

Q1  ชนชาติอิสราเอลเป็นผู้ที่มาหาอาโรนเพื่อให้สร้างพระให้กับเขา อาโรนตอบสนองต่อการร้องขอนี้อย่างไร?  และท่านตอบสนองต่อคำกล่าวหาของโมเสสในข้อ 21 อย่างไร?
Q2 อะไรคือ วัวทองคำในชีวิตของคุณ และวันนี้คุณพร้อมที่จะทิ้งวัวทองคำนั้นไหม หรือ คุณจะบ่ายเบี่ยงเหมือนกับอาโรน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013

ผู้นำประชุม :คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณภีรพรรณ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณโจวหลงเหอ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสยุมพร
คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย คุณพิชัย
คุณสิริ คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณณิชา/คุณวันดี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณนงค์ลักษณ์