Archives for March 2013

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม มัทธิว 6:5-8 “หน้าซื่อใจคด และ ห้องชั้นใน”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1 คุณคิดว่า “การอธิษฐานแบบหน้าซื่อใจคด” และ “การอธิษฐานในห้องชั้นใน” หมายความว่าอย่างไร?
Q2 คุณจะนำรูปแบบการอธิษฐานแบบไหนไปใช้ในชีวิตของคุณ (อย่างไร)?

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 1 ทิโมธี 6:6-10, 17-19 “จงพอใจ”

เปาโลรู้ว่า ความโลภเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายที่พร้อมจะกัดกินผู้คนได้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่า จะเป็นชายหรือหญิง โดยเปาโลได้ให้แนวทางแก่ทิโมธีอย่างชัดเจนในเรื่องความโลภ โดยในข้อ 6-10 นั้นบอกว่า “ทำอย่างไรถ้าเรามีทรัพย์น้อย” และข้อ 17-19 นั้น ก็บอกเราว่า “ทำอย่างไรถ้าเรามีทรัพย์มาก”

Q1 ประโยคที่ว่า “เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้”  “ให้เราพอใจ”  “อยากร่ำรวย”  “รักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล” “อย่ามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง” ช่วยให้เรามีเคล็ดลับในการเผชิญหน้ากับความร่ำรวยและความโลภอย่างไร?
Q2 อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่มี และรู้จักมีเพื่อจะแบ่งปันให้ผู้อื่น

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม โยชูวา 7:1-26 “เห็นแล้วชอบ”

อาคานไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่ให้ทำลายทุกอย่างในเมืองเยรีโค เขาได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งแล้วชอบจึงเก็บไว้ พร้อมกับเงินอีกสองร้อยเชเขล และทองคำหนักห้าสิบเชเขล อาคานได้ยอมรับว่า เขาโลภ (ข้อ 21) ผลที่ตามมาคือ อิสราเอลรบแพ้เมืองอัย มีคนอิสราเอลตาย 36 คน (ข้อ 5) นอกจากนี้ความโลภของอาคานทำให้เขาทำบาปอื่นๆ ด้วย คือ ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ยักยอกของที่ต้องถวาย ขโมย ปิดบัง และกลบเกลื่อน (ข้อ 11)

Q1 หลังจากที่จับฉลากได้ว่า เป็นอาคานที่ยักยอกเอาของไว้ บทลงโทษที่อาคานได้รับคือ? (ดูข้อ 24-26)
Q2 อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณรู้จักควบคุมการมองดูสิ่งสวยงามต่างๆ เพื่อคุณจะไม่ตกลงไปสู่การทดลองเรื่องความโลภ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม กิจการ 5:1-11 “ยักยอก”

“อย่าโลภ” เป็นบัญญัติสุดท้ายในบัญญัติสิบประการ แต่ดูเหมือนผลกระทบจากความบาปนี้ค่อนข้างรุนแรงและนำความเสียหายให้เกิดขึ้นจนถึงแก่ชีวิตได้ เหมือนเรื่องที่เกิดกับอานาเนียและสัปฟีราซึ่งได้ปล่อยให้ความโลภครอบงำ จนยักยอกเงินส่วนที่ต้องถวายให้กับพระเจ้า

Q1 คุณคิดว่า ทำไมอานาเนียและสัปฟีราต้องถูกลงโทษถึงตาย? (ดูข้อ 3-4, 9 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำเอาบทเรียนจากเรื่องอานาเนียและสัปฟีรามาใช้ในส่วนของการถวายสิบลดอย่างไรบ้าง?

วันพุธที่ 27 มีนาคม สุภาษิต 23:4-5 “ของอนิจจัง”

“งานคือเงิน  เงินคืองาน บันดาลสุข” คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ได้ยินทั่วๆ ไปในชีวิตของคนทำงาน หลายๆ คนทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทเพื่อบริษัท ยอมทำงานหามรุ่งหามค่ำ โดยมุ่งหวังว่า จะได้ขึ้นเงินเดือน จะได้รับโบนัสตอนปลายปี แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งได้เงินมากเท่าไร ก็ไม่พอ กลับทำให้ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นไปอีก เพราะหวังจะได้เงินมากขึ้นอีก

Q1 “อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้ เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของอนิจจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนทีเดียว มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี” สอนอะไรเกี่ยวกับความโลภและความพอดีในชีวิต?
Q2 คุณทำงานเพราะเป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าทรงประทานให้ หรือเพราะความโลภที่มุ่งหวังจะได้เงินทองเพื่อไปซื้อของที่อนิจจัง?