วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 1 เปโตร 3:8-17 “ท่านก็เป็นสุข”

ในสังคมไทยของเรามีสุภาษิตคำพังเพยที่ว่า “ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเอ็งอย่าโวย” หมายถึง การผูกอาฆาต พยาบาทและรอคอยโอกาสที่จะทำร้ายคนที่เคยทำร้ายเรา เรียกว่า ใครดีมาก็ดีตอบ ใครร้ายมาก็ร้ายตอบ ซึ่งคำสอนเหล่านี้ถูกปลูกฝังอยู่ในสังคมไทย โดยไม่รู้ตัว Q1  เปโตรกลับสอนในสิ่งตรงกันข้าม แทนที่จะทำการร้ายตอบแทนการร้าย ท่านกลับให้อธิษฐานอวยพรเสียอีก สิ่งที่เปโตรสอนดูเหมือนว่า จะแปลกประหลาด และไม่เหมือนคนอื่น ทำให้คริสเตียนกลายเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และทุกข์ยากลำบาก แต่ทำไมเปโตรจึงยังยืนยันและสอนว่า นี่คือสิ่งที่เราที่เป็นผู้ที่เชื่อจะต้องกระทำ? (ดูข้อ 9ข, 14, 17 ประกอบ) Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “เพราะว่า การได้รับความทุกข์เพราะทำความดี ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ก็ดีกว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่ว” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหยางเหวินเฉวีย คุณหลี่ชิงชิง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณวิทย์ คุณกรรณิกา ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

รายวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา อธิษฐานรวมเวลา 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 11 (ห้องประชุมใหญ่)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 1 เปโตร 3:7 “บทบาทของสามี”

หลังจากที่เปโตรได้ให้คำหนุนใจและแนะนำเกี่ยวกับภรรยาแล้ว  ท่านก็กลับพูดถึงบทบาทของสามีที่ควรมีต่อภรรยาของตน แม้ว่าจะมีเพียงข้อเดียวก็ตาม  แต่เป็นสิ่งที่ผู้ชายทำกันไม่ค่อยจะได้ Q1  เปโตรแนะนำถึงสิ่งที่สามีควรจะมี 2 ประการคือ? Q2  ถ้าคุณเป็นสามี คุณจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตสมรสอย่างไร? ถ้าคุณเป็นภรรยาคุณจะอธิษฐานเผื่อสามีของคุณในเรื่องนี้อย่างไร? ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองในฐานะสามีในอนาคต หรือสามีที่คุณจะมีในอนาคตอย่างไร?

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014

สูจิบัตร 26 มกราคม 2014 國語部程序表二○一四年元月廿六日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 26 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น. ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ ผู้เดินถุงถวาย : คุณวันดี/คุณพรพิมล ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณฑิฆัมพร