Archives for June 2014

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน สุภาษิต 18:22 “พบของดี”

มีหลายๆ คนในปัจจุบันนี้ที่มีความคิดว่า ถ้าไม่เจอคนที่ดีจริงๆ จะขออยู่เป็นโสด ไม่ยอมแต่งงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การแต่งงานเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องคิด พิจารณาให้ดี เรื่องของการแต่งงาน การสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และคิดให้ดี ถ้าคุณอยากแต่งงานกับคนที่ดี และมีครอบครัวที่ดี

Q1  จากสุภาษิต 18:22 ที่ว่า “บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า” คุณคิดว่า “การพบภรรยา” “พบของดี” และ “ได้ความโปรดปราน” มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับชีวิตแต่งงาน ชีวิตครอบครัว?
Q2  ถ้าคุณแต่งงานแล้ว ลองคิดพิจารณาดูว่า “คุณพบของดีอะไรในคู่ชีวิตของคุณบ้าง?” และ “คู่ชีวิตของคุณได้พบของดีอะไรในชีวิตของคุณบ้าง? ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณมีของดีอะไรบ้างที่จะทำให้คู่ชีวิตของคุณในอนาคต รู้ว่า คุณคือความโปรดปรานที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคู่ชีวิตของคุณ?

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน ปฐมกาล 12:1-4 “เป็นพร”

แม้ว่าอับราฮัมจะแต่งงาน และมีอายุได้ 75 ปี แต่พระเจ้าทรงเรียกให้อับราฮัมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน เพื่อจะสร้าง “ครอบครัว” อีกครั้ง ซึ่งเป็น “ครอบครัวใหม่” เป็นครอบครัวของพระเจ้า และแน่นอนว่า อับราฮัมตอบรับด้วยความยินดี และด้วยความตื่นเต้นที่จะสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Q1  ลักษณะของครอบครัวใหม่ที่พระเจ้าให้อับราฮัมเริ่มสร้างนั้น มีลักษณะอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 2-3 ประกอบ)
Q2  จากประโยค “เราจะอวยพรเจ้า” “เจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร” และ “เราจะอวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า” คุณคิดว่า คุณจะมีส่วนทำให้ครอบครัวของคุณได้รับการอวยพรจากพระเจ้า และเป็นพรสำหรับคนอื่นได้อย่างไร?

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน ปฐมกาล 11:1-9 “หอบาเบล II”

4 เขาทั้งหลายจึงว่า “มาเถิด เราจงสร้างเมืองขึ้นและก่อหอให้ยอดเทียมฟ้า
ให้เราทำชื่อเสียงไว้ มิฉะนั้นเราจะต้องกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบอีกครั้ง โดยในวันนี้จะพิจารณาข้อที่ 4 เป็นพิเศษ สังเกตคำว่า “มาเถิด” “เราจงสร้างเมืองขึ้น” “ทำชื่อเสียงไว้” “มิฉะนั้น เราจะต้อง…” คำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับ “ตัวเอง” อย่างไร?
Q2  คุณกำลังก่อสร้างชีวิตของคุณอย่างไร? เป้าหมายสูงสุดที่คุณมีในชีวิตคืออะไร? และพระเจ้ามีส่วนในการก่อสร้างชีวิตและเป้าหมายในชีวิตของคุณอย่างไร?

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน ปฐมกาล 11:1-9 “หอบาเบล I”

พระคัมภีร์บอกกับเราว่า ในเวลานั้นทุกคนพูดภาษาเดียวกันหมด อาจเป็นเพราะทุกคนสืบทอดตระกูลมาจากเชม ฮาม และยาเฟท จริงๆ สิ่งที่พวกเขาทำน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะแสดงถึงการวางแผนที่ดี แสดงถึงความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี แต่สิ่งที่ตามมากลับไม่ดีอย่างที่คิด

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์ ทำให้พูดจากันไม่รู้เรื่อง และกระจัดกระจายกันไปทั่วทั้งแผ่นดิน? (ดูข้อ 4, 6 ประกอบ สังเกตคำว่า “ทำชื่อเสียงไว้” “ตั้งใจทำอะไร ก็ทำได้ทั้งนั้น”)
Q2  คุณคิดว่า สิ่งใดสำคัญที่สุดระหว่าง “แผนการ” “การตั้งใจทำ” และ “น้ำพระทัยของพระเจ้า”?

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน ปฐมกาล 9:18-29 คำสาปแช่ง

โนอาห์มีลูกชาย 3 คน คือ เชม ฮาม และยาเฟท ซึ่งเป็นต้นตระกูลของ 3 เผ่าพันธุ์ในโลกนี้ดังนี้ เชมเป็นต้นตระกูลของ คนตะวันออกกลาง คนเอเชีย (ผิวเหลือง) ฮามเป็นต้นตระกูลของ คนคานาอัน คนอียิปต์ คนอัฟริกา (ผิวดำ) และยาเฟท เป็นต้นตระกูลของคนยุโรป (ผิวขาว)

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฮามถูกโนอาห์ผู้เป็นพ่อสาปแช่งอย่างรุนแรง? (ดูข้อ 21-23 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเชม ฮาม และยาเฟท คุณจะเลือกทำแบบใคร เพราะเหตุใด?