Archives for July 2014

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2 พงศาวดาร 34:22-33 “หันกลับ”

กษัตริย์โยสิยาห์ไม่เพียงแต่จะพยายามค้นหาความหมายของธรรมบัญญัติที่ได้ยิน ด้วยการไปถามฮุลดาห์หญิงผู้เผยพระวจนะ (ข้อ 22) และเมื่อพระองค์รู้ว่า ตัวพระองค์ บรรพบุรุษของพระองค์ และชนชาติอิสราเอลได้ทำบาปต่อพระเจ้า ด้วยการหันหลังให้พระเจ้า ไปปรนนิบัติพระอื่น รวมทั้งไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ สิ่งที่จะตามมา คือ การลงโทษของพระเจ้า กษัตริย์โยสิยาห์จึงสั่งให้ประชาชนทุกคนมาฟังพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 29-30)

Q1  คำว่า “กระทำพันธสัญญา” “สุดจิตสุดพระทัย” “เอาสิ่งน่าเกลียดน่าชังทั้งปวงออกไป” “ตลอดรัชกาลของพระองค์” ในข้อ 31-33 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้นำที่ดีของกษัตริย์โยสิยาห์ ในการนำประชาชนให้หันกลับมาหาพระเจ้าผู้เที่ยงแท้อย่างไรบ้าง?
Q2  ทบทวนดูว่า มีความผิดบาปใดในชีวิตของคุณ และคุณจะจัดการกับมันอย่างไร? ถ้าคุณเป็นผู้นำของคริสตจักร คุณจะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นๆ ที่จะหันหลังให้กับความผิดบาป และหันกลับมาติดตามพระเจ้าอย่างไร?

วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2 พงศาวดาร 34:14-21 “การค้นพบ”

ฮิลคียาห์ซึ่งเป็นปุโรหิตในเวลานั้นก็มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า และสิ่งที่เขาค้นพบ คือ หนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้า ท่านจึงมอบให้กับชาฟานซึ่งเป็นราชเลขา และชาฟานได้นำมาอ่านให้กับกษัตริย์โยสิยาห์ฟัง

Q1  หลังจากที่กษัตริย์โยสิยาห์ได้ฟังถ้อยคำในธรรมบัญญัติ พระองค์ตอบสนองอย่างไร? (ดูข้อ 19-21)
Q2  ท่าทีของกษัตริย์โยสิยาห์เป็นตัวอย่างที่ดีสำคุณอย่างไรเมื่อคุณเฝ้าเดี่ยว/ฟังคำเทศนา ที่คุณจะค้นพบตัวเองผ่านพระวจนะของพระเจ้า และเกิดการเปลี่ยนแปลง เหมือนในยากอบ 1: 22 กล่าวไว้ว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง”

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา
นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่
ประชุมคณะกรรมการค่าย ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ห้องประชุมภาคภาษาไทย เวลา 12.00-12.15 น. (อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณคเณศร์ คุณสิชาญ คุณพิชิต คุณพัทธมน คุณณิชา คุณบุญญา คุณณนนท์ คุณจางเจียยุ่น คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางจ้าน คุณปั่นหยุนเจียว คุณอรนุช
คุณจ้าวเสี้ยวฉือ คุณอุลัย)

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ/คุณจ้าวฟ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสุวรรณา
คุณสุงลี่หวา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณจ้าวเจวียน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณสิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2014

สูจิบัตร 27 กรกฏาคม 2014

國語部程序表二○一四年七月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:27 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวันดี/คุณพรศิริ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณภูมินทร์

[Read more…]