Archives for November 2015

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ยอห์น 20:24-29 “การฟื้นคืนพระชนม์ IV”

เหตุการณ์ในห้องชั้นบนที่มิดชิด เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับเหล่าสาวก แต่มีสาวกคนหนึ่งที่พลาดโอกาส สาวกคนนั้นคือ “โธมัส” แม้ว่าสาวกคนอื่น ๆ จะยืนยันว่า พวกเขาได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือ พระเยซู แต่โธมัสก็ไม่เชื่อ และพูดออกมาว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย”   ซึ่งหลังจากนั้นแปดวัน พระเยซูทรงปรากฏกับเหล่าสาวกอีกครั้งในห้องชั้นบนที่มิดชิด และแน่นอนว่า ครั้งนี้โธมัสอยู่ด้วย

Q1  พระเยซูทรงตอบสนองต่อคำถาม/คำร้องของของโธมัสอย่างไร? (ดูข้อ 27 ประกอบ)
Q2  คำพูดของพระเยซูที่ว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” ช่วยให้คุณมีความเชื่อในพระเยซู และมีความสงสัยในพระองค์น้อยลงอย่างไร?

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน ยอห์น 20:19-23 “การฟื้นคืนพระชนม์ III”

ในขณะที่สาวกเก็บตัวเองอยู่ในห้องชั้นบนที่มิดชิด และเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัว ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของตัวเอง เต็มไปด้วยความสงสัย ความวิตกกังวล และยังตกใจไม่หายกับเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกจับ ถูกตรึง และถูกฝังในอุโมงค์

Q1  พระเยซูทรงทำอย่างไรให้เหล่าสาวกกลับมามีความเชื่อ และไว้วางใจในพระองค์อีกครั้ง? (ดูข้อ 19, 20, 21, 22 ประกอบ)
Q2  “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ประโยคนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงรัตน์/คุณวลีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณอุรัชนี คุณน้ำทิพย์
คุณฉุงลี่หวา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวเจวียน
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณจำเริญ คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณชาญกิจ คุณวิทย์

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก ที่ห้องประชุมชั้น 1 (เพื่อชี้แจงงบประมาณปี 2016) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม หลังจากเลิกนมัสการ

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ยอห์น 20:11-18 “การฟื้นคืนพระชนม์ II”

ขณะที่เปโตรและยอห์นกลับไปยังที่พัก แต่มารีย์ยังคงร้องไห้เศร้าโศกอยู่ที่อุโมงค์ เธอเองมีโอกาสได้พบกับฑูตสวรรค์ และทูตสวรรคถามเธอว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทำไม” ซึ่งมารีย์ก็ตอบว่า “เพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียแล้ว และข้าพเจ้าไม่ทราบว่า เขาเอาพระองค์ไปที่ไหน”   และในเวลานั้นเองมารีย์มีโอกาสได้พบกับพระเยซู และพูดคุยกับพระองค์

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มารีย์ไม่รู้ตัวว่า กำลังคุยอยู่กับพระเยซู? (ดูข้อ 15 ประกอบ)
Q2  แต่สุดท้ายมารีย์ก็จดจำได้ว่า คนที่เธอคุยด้วยคือ “พระเยซู” ซึ่งนำมาซึ่งความชื่นชมยินดี และทำให้เธอรีบกลับไปบอกกับเหล่าสาวกว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” คุณเองได้มีโอกาสที่จะบอกเรื่องราวแห่งความชื่นชมยินดี เกี่ยวความรอดของพระเยซูคริสต์ ให้กับคนอื่นอย่างไร?