Archives for June 2016

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน สดุดี 62:5-6 “สงบคอยท่าพระเจ้า”

จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว
เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้า
เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

Q1 อะไรคือ สิ่งที่ทำให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้ไม่หวั่นไหว หรือวิตกหวาดกลัว แม้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต?
Q2 คำว่า “สงบคอยท่าพระเจ้า” จะช่วยเหลือคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และความกดดันได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 17-19  กิจการ 10:1-23

วันพุธที่ 29 มิถุนายน สุภาษิต 29:11 “โกรธ”

คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพลุ่งออกมาเต็มที่
แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆ

Q1 ทำไมเวลาที่ “โกรธ” เราไม่ควรที่จะพูดมาก หรือแสดงอาการโต้ตอบอย่างทันทีทันควัน?
Q2 คุณเคยทำให้ใครต้องได้รับ “บาดเจ็บ” เพราะความโกรธที่ขาดการยับยั้งชั่งใจของคุณบ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณจากความโกรธแบบนั้น และหาโอกาสที่จะไปขอโทษคนที่คุณทำให้บาดเจ็บ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 14-16   กิจการ 9:22-43

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016

สูจิบัตร 26 มิถุนายน 2016

國語部程序表二〇一六年六月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 มิถุนายน ค.ศ. 2016  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ประดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวศิณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ/คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ : คุณขวัญเนตร คุณดิเรก คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2016

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นรวีวารศึกษา)

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณณิชา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณเหอจื่อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณหลิวหลิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์
คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณสุขุม