Archives for February 2017

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ สดุดี 37:1-3 “อย่าอิจฉา”

อย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่ว อย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิด
เพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสด
จงวางใจในพระเจ้า และกระทำความดี
ท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัย

Q1 คำว่า “อย่า” “ไม่ช้า” “จะเหี่ยวไป” และ “แห้งไป” ช่วยให้เรา “ไม่หงุดหงิด” “ ไม่โมโห” หรือ “ไม่อิจฉา” เมื่อเห็นคนที่กระทำความชั่วร้าย ทำในสิ่งที่ผิด ทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่กลับมีชีวิตที่สุขสบายอย่างไร?
Q2 คำว่า “วางใจในพระเจ้า” “ชื่นบาน” และ “ปลอดภัย” จะช่วยให้คุณยังยืนหยัดในการกระทำความดี แทนที่จะหันไปกระทำความชั่วเหมือนคนอื่นๆ ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     กันดารวิถี 20-22    มาระโก 7:1-13

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ กาลาเทีย 6:1 “ผิดพลาด”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย แม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้
ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่
โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย

Q1 “ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด” พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ “หลักเกณฑ์” อย่างน้อย 2 ประการในการช่วยเหลือพี่น้องที่ผิดพลาดคือ?

  1. จง ……………………………………………………………. 2. โดย ……………………………………………………………….

Q2 มีพี่น้องคนใดบ้างที่คุณรู้ว่า เขา/เธอ กำลังหลงจากทางของพระเจ้า ทำผิดบาป และสำนึกผิด แต่ไม่มีใครให้โอกาสเขา/เธอ คุณจะมีส่วนช่วยพี่น้องคนนั้นให้กลับมาตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 17-19   มาระโก 6:30-56

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 1 พงศ์กษัตริย์ 3:9 “สติปัญญา”

เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ (ซาโลมอน)
เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่ว
เพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของพระองค์นี้ได้

Q1 ซาโลมอนทูลขอ “สติปัญญา” จากพระเจ้าใน 3 รูปแบบคือ?

  1. ทรงประทาน ……………………………………………… 2. เพื่อจะ ……………………………………………………………
  2. เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q2 คุณจะเรียนรู้ และพัฒนาสติปัญญาทั้ง 3 รูปแบบให้เพิ่มมากขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 15-16   มาระโก 6:1-29

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณสุมล คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรวดี
คุณจ้าวเจวียน คุณสยุมพร คุณจางฟ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณอภิทาน

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
พิธีวางมือมัคนายกใหม่ หลังนมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิกที่ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อรับรองผู้ประสงค์จะย้ายสมาชิกภาพ